เกษตรกรปลูกถั่วเหลือง ร้องพ่อเมืองแม่ฮ่องสอนช่วย

เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองแม่ฮ่องสอนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ วอนรัฐช่วยไม่มีพ่อค้ารับซื้อขายไม่ได้เงิน ด้าน รองผวจ.รับเป็นปัญหาระดับภาคเหนือ หากเป็นปัญหาระดับประเทศส่งให้นายกฯแก้ปัญหาโดย ครม. เมื่อวันที่ 12 ต.ค.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 อำเภอ ประมาณ 50 คน นำโดย นายผดุง ยานะรินทร์ กำนันตำบลแม่นาเติง อ.ปาย ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายผดุง ยานะรินทร์ กำนันตำบลแม่นาเติง อ.ปาย แกนนำผู้ปลูกถั่วเหลือง เปิดเผยว่า เกษตรกรที่เดินทางมายื่นหนังสือดังกล่าวเป็นตัวแทนของเกษตรกร 6 อำเภอ ที่ปลูกถั่วเหลือง ยกเว้นอำเภอปางมะผ้า ไม่มีผลผลิตถั่วเหลือง ขณะนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองที่ปลูก แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนจึงมีความชื้นสูงที่ 19-21 % หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถเก็บขายได้ เพราะถั่วเหลืองจะเน่าคาต้น ที่สำคัญเกษตรกรต้องการใช้เงินเนื่องจากไปกู้ยืมมาปลูก ผู้ค้าประจำถิ่นแต่ละอำเภอจำเป็นที่จะต้องรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร แต่เกิดปัญหาผู้จะซื้อช่วงต่อจากพ่อค้าประจำถิ่นใน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำมาปรับปรุงลดความชื้นไม่มี พ่อค้าประจำถิ่นจึงต้องส่งไปขายให้กับบริษัทลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์) จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ซื้อเป็นประจำทุกปี
นายผดุง กล่าวว่า ในปีนี้ราคาผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรขายได้เพียงกิโลกรัมละ10-13 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก และพ่อค้าประจำถิ่นแต่ละอำเภอก็ได้ส่งผลผลิตถั่วเหลืองจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนไปขายให้กับบริษัทลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์) จ.เชียงใหม่ ไป 6.2 ล้าน กก. แต่ทางบริษัทรับซื้อ 2.5 ล้าน กก. เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 3.7 ล้าน ก.ก. ยังจอดรออยู่หน้าโกดังของบริษัท โดยบริษัทอ้างว่าไม่สามารถขายถั่วเหลืองให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันพืชได้ เพราะยังไม่มีการจัดสรรการรับซื้อภายในสมาคมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ทำให้เกษตรกรใน 3 อำเภอได้แก่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และอ.สบเมย ที่ขายถั่วเหลืองให้กับทางบริษัทไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่มีทุนที่จะไปทำการเกษตรอย่างอื่นในฤดูกาลต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัท ฯได้หยุดรับซื้อถั่วเหลืองจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือมาตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ถั่วเหลืองของเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกจำนวนมากไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ส่วนถั่วเหลืองที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้บริษัทฯ แจ้งว่าหากขายถั่วเหลืองให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันพืชได้เมื่อไหร่ก็จะชำระค่าถั่วเหลืองให้เกษตรกรได้ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมาก จึงขอให้จังหวัดและรัฐบาลช่วยเหลือด่วน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews